Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Uchwała Nr 1/2020 w sprawie zaopiniowania Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny

Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zgodnie z art. 57 ust 2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zarząd województwa ma obowiązek powołać organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie. W skład organu wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z danego regionu. Do zadań tego organu należy przede wszystkim:

*opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa,

*opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian,

*zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy między partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.
      
Zarząd Województwa Podlaskiego powołał ww. organ opiniodawczo-doradczy na perspektywę PROW 2014-2020, którego skład można znaleźć tutaj (sprawdź aktualny skład GR KSOW)

*Informacje archiwalne*

Skład Grupy roboczej [pierwotny] z 14 lipca 2015 r. (sprawdź skład osobowy)

Aktualizacja z 31 stycznia 2017 r. (sprawdź skład osobowy po aktualizacji)

Aktualizacja z 11 kwietnia 2017 r. (sprawdź skład osobowy po aktualizacji nr 2)

Aktualizacja z dnia 29 października 2019 r. (sprawdź skład osobowy po aktualizacji nr 3)

Zapoznaj się z Regulaminem Grupy Roboczej KSOW.

Uchwały Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej
ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Grupy Roboczej KSOW) prezentujemy w układzie rocznym:

Uchwały z 2020 r.

Uchwały z 2019 r.

Uchwały z 2018 r.

Uchwały z 2017 r.

Uchwały z 2016 r.

Uchwały z 2015 r.

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009