Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 (II sch.-KSOW)

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

 

Operacja pn. „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim w latach 2019-2020 w ramach PROW 2014-2020”. Projekt obejmuje realizację przedsięwzięć własnych KSOW w województwie podlaskim w latach 2019-2020, a w szczególności:

- organizację szkoleń, warsztatów praktycznych,

- organizację konferencji,

- konkursy,

- opracowanie poradnika zawierającego wiedzę tematyczną,

- druk książki,

- promowanie w mediach współpracy w sektorze rolnym,

- prezentację osiągnięć i promocję podlaskiego rolnictwa,

- inne przedsięwzięcia wynikające z Planów Operacyjnych KSOW, które dotyczą obszarów wiejskich.

Operacja przyczyni się do realizacji Programu na terenie województwa podlaskiego. 

 

****

Operacja pn. ”Wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim w latach 2019-2020”.

Projekt dotyczy zapewnienia środków niezbędnych do funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim w latach 2019-2020, a w szczególności:

- wynagrodzeń pracowników,

- delegacji krajowych pracowników realizujących zadania KSOW,

- zakup wyposażenia na potrzeby pracowników KSOW,

- zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników podczas pełnienia obowiązków służbowych,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników wdrażających KSOW,

- inne wydatki ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej.

Operacja pozwoli na zapewnienie odpowiedniego wsparcia funkcjonowania SR KSOW w województwie podlaskim w latach 2019-2020.

 

***

Operacja pn.: „Utrzymanie Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim, mające na celu stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu”.

Operacja dotyczy w szczególności:
- wynagrodzeń pracowników,
- delegacji krajowych pracowników realizujących zadania KSOW,
- organizacji i obsługi spotkań grup roboczych i tematycznych dotyczących PROW 2014-2020,
- zakupu sprzętu komputerowego i usług związanych z eksploatacją urządzeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników podczas pełnienia obowiązków służbowych,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników wdrażających KSOW,
- inne wydatki ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej. 

Planuje się, iż operacja zapewni wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim w latach 2018-2019.

 

 ***

Operacja pn.: „Realizacja przedsięwzięć  KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW”. Operacja obejmuje realizację przedsięwzięć własnych i partnerów KSOW w województwie podlaskim w latach 2018-2019,  w szczególności:

- aktywizację środowisk lokalnych,
- szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria,
- konkursy,
- projekty  o charakterze edukacyjnym,
- sieciowanie i animowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
- inne przedsięwzięcia wynikające z Planów Operacyjnych KSOW, które dotyczą obszarów wiejskich.
Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa podlaskiego - zarówno w zakresie operacji własnych KSOW, jak też organizowanych naborów.

***

Operacja pn.: „Realizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych PROW na lata 2014-2020 w województwie podlaskim”.
Operacja obejmuje realizację przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych PROW w województwie podlaskim w latach 2017-2019, w szczególności:

- przedsięwzięcia w mediach (prasa, radio, Internet),
- spotkania informacyjno-promocyjne  dla beneficjentów Programu,
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- realizacja innych przedsięwzięć wymienionych w Planie Komunikacyjnym PROW na lata 2014-2020.
Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu poprzez właściwy przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie PROW 2014-2020 a potencjalnymi beneficjentami, ogółem społeczeństwa i przedstawicielami mediów. 

 

***

Operacja pn.: „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW.

Obejmuje ona w szczególności:

- szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria,
- konkursy,
- wystawy, udział w przedsięwzięciach wystawienniczych,
- przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym,
- aktywizację środowisk lokalnych,
- sieciowanie i animowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
- inne przedsięwzięcia wynikające z Planów Operacyjnych KSOW, które dotyczą obszarów wiejskich.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa podlaskiego - zarówno w zakresie operacji własnych KSOW, jak też organizowanych naborów.

 

 

 ***

Operacja pn.: „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW”. Operacja obejmuje realizację przedsięwzięć własnych i partnerów KSOW w województwie podlaskim w latach 2017-2019, w szczególności:

- szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria,
- konkursy,
- wystawy, udział w przedsięwzięciach wystawienniczych,
- przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym,
- aktywizację środowisk lokalnych,
- sieciowanie i animowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
- inne przedsięwzięcia wynikające z Planów Operacyjnych KSOW, które dotyczą obszarów wiejskich.
Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa podlaskiego - zarówno w zakresie operacji własnych KSOW, jak też organizowanych naborów.


 

 ***

Operacja pn.: „Utrzymanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”,  mająca na celu stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu. Obejmuje ona w szczególności następujący zakres:

- wynagrodzenia pracowników,
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania KSOW,
- organizacja i obsługa spotkań, grup roboczych i tematycznych dotyczących PROW 2014-2020,
- materiały biurowe oraz sprzęt na potrzeby wdrażania KSOW,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników wdrażających KSOW,
- innych wydatków ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej PROW.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

***

Operacja pn.: „Realizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych PROW na lata 2014-2020 w województwie podlaskim w okresie 2015-2017”, mająca na celu wdrażanie założeń Strategii Komunikacji PROW. Obejmuje ona w szczególności następujący zakres:

- szkolenia dla beneficjentów Programu,
- przedsięwzięcia w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet),
- realizacja innych przedsięwzięć wymienionych w Planie Komunikacyjnym PROW na lata 2014-2020.


Planuje się, iż operacja zapewni sprawny przepływ informacji względem beneficjentów, jak też ogółu społeczeństwa.

 ***

Operacja pn.: „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim w okresie 2015-2017” mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW. Obejmuje ona w szczególności:

- szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria,
- konkursy,
- wystawy, udział w przedsięwzięciach wystawienniczych,
- przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym,
- aktywizację środowisk lokalnych,
- sieciowanie i animowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
- inne przedsięwzięcia wynikające z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 oraz Planu Operacyjnego 2016-2017,

które dotyczą obszarów wiejskich.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa podlaskiego - zarówno w zakresie operacji własnych KSOW, jak też organizowanych naborów.

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009